Ruta de navegació

ECONOMIA VERDA I  SOSTENIBILITAT

Barcelona vol contribuir a la lluita contra el canvi climàtic millorant l'eficiència energètica i reduint la dependència dels combustibles fòssils, així com les emissions de gasos d'efecte hivernacle. És per això que la ciutat promou les energies renovables i fomenta la millora de la qualitat ambiental de l'entorn urbà, incidint en àmbits com el soroll, la mobilitat, l'enllumenat o la qualitat de l'aire.

L'any 2011, l'Ajuntament de Barcelona va aprovar el Pla d'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l'Aire de Barcelona 2011 - 2020 (PECQ).

Un dels sectors involucrats en el pla d’energia i amb impacte sobre el medi ambient és el sector de la mobilitat. La mobilitat elèctrica pot ajudar a disminuir les emissions de C02, reduir la dependència energètica i millorar-ne l’eficiència. La seva expansió contribueix a desenvolupar una economia més sostenible, basada en la innovació i la recerca.

ENTITATS I ACTIUS EMPRESARIALS