Recursos

Guies

 • Orientacions i recursos per cuidar la salut mental a l'entorn laboral

  Selecció de recursos per ajudar a incorporar la perspectiva de la salut mental a l’entorn laboral, proposats per les diferents organitzacions que formen part del Consell Assessor de Salut Laboral de l’Ajuntament de Barcelona.

 • Guia per elaborar protocols de transició de gènere

  Recursos a empreses i administracions per afavorir que les persones treballadores que volen iniciar una transició de gènere no abandonin la feina durant el procés, contribuint a fomentar la seva estabilitat laboral

 • Guia de recomanacions per fer-se contractista d'entitats públiques

  Guia de suport per petites i mitjanes empreses que s’aventurin en el món de les licitacions públiques. Inclou definicions de conceptes clau, institucions implicades, àmbits geogràfics accessibles, així com exemples i models.

 • Gestió de la diversitat LGTBI a l'empresa. Guia de bones pràctiques.

  Guia d'actuacions que poden ser desenvolupades des de diferents àrees de l’empresa per promoure un entorn inclusiu i divers. La guia no pretén ser una ruta, sinó un recopilatori d’algunes de les millors pràctiques que acostumen a posar en marxa les empreses que ja treballen la diversitat sexual i de gènere.

  English version

 • Barcelona mai s’atura. Guia pràctica de serveis

  La guia “Barcelona mai s’atura. Guia pràctica de serveis” recull 55 mesures engegades pel Consistori sobre ajuts i iniciatives en marxa per donar suport al teixit empresarial, emprenedor i econòmic de Barcelona davant la situació provocada pel Covid-19.

  English version

 • Guia d'us no sexista del llenguatge

  La "Guia d’ús no sexista del llenguatge", realitzada per l’Ajuntament de Barcelona, recull recomanacions per fer visibles les dones en el llenguatge escrit i oral i eliminar els estereotips sexistes.

 • Guia de comunicació inclusiva

  La "Guia de comunicació inclusiva" recull recomanacions relatives a incorporar nous hàbits i actituds en el nostre llenguatge verbal, no verbal, escrit i en imatges que evitin les discriminacions per motius de diversitat funcional, d’origen racial, ètnic i cultural, d’edat, de diversitat sexual (LGTBI), de persones nouvingudes, de persones amb problemes de salut mental i els estereotips sexistes. 

 • Guia d’orientació per uns horaris més productius i saludables

  La "Guia d’orientació per uns horaris més productius i saludables" és una mesura del Pacte del temps de Barcelona. Mostra com qüestions com el treball orientat a resultats, la flexibilitat pactada, la perspectiva de la salut i l’eficiència són dues cares de la mateixa moneda, i proporciona una bateria d’idees, orientacions i propostes per incorporar una nova organització del temps i la reforma horària.

 • Com elaborar un pla que promogui una organització del temps a l’empresa més saludable, igualitària i eficient

  Aquesta guia, creada en el marc del Pacte del Temps i la Xarxa NUST, descriu els beneficis de desenvolupar un pla que promogui una organització del temps a l’empresa més saludable, igualitària i eficient, i proposa un full de ruta per impulsar una nova organització del temps de treball.

Programes i butlletins

Catàlegs de Barcelona-Empreses

Llista de reprodució Barcelona - Empreses