Servei de prototipatge i innovació

Servei de Suport al Prototipatge Empresarial

 

Amb maquinari i assessorament especialitzat, les persones emprenedores i les empreses tenen en el Parc Tecnològic el lloc adequat per a dur a terme els seus prototips.

 

El Servei de Suport al Prototipatge Empresarial guia i acompanya les empreses i persones emprenedores per a encarar els seus processos de prototipatge de manera estratègica i àgil. Així, el personal tècnic especialista de prototipatge de Barcelona Activa assessora i capacita per a recórrer una o diverses de les 4 fases del procés de prototipatge: (1) Definició d’objectius i ideació (2) Mínim Producte Viable, (3) Prototip funcional i (4) Disseny del procés productiu.

El full de ruta es realitza de manera personalitzada i consensuada, tenint en compte les característiques de l’empresa i el producte, així com l’objectiu concret i l’experiència de prototipatge.

 

Demaneu servei si necessiteu suport o orientació per a:

  • Estratègia, acompanyament i eines per al pla de prototipatge empresarial
  • Utilització de les eines de fabricació digital del Parc Tecnològic

 

Assessorament en Processos Innovadors a l'Empresa

Barcelona Activa ofereix també servei especialitzat per a suport en processos innovadors a les empreses.

En sessions individualitzades a la mida de cada empresa, s'aporten metodologia i tècniques concretes per a l'acompanyament en processos estratègics que impliquin l'adopció de noves tecnologies o idees de negoci, creativitat o gestió de la innovació empresarial.

 

Demaneu servei si necessiteu suport o orientació per a:

  • Cerca i priorització de noves oportunitats de negoci
  • Estratègia de protecció de la propietat industrial i intel·lectual
  • Aplicació de tècniques creatives a l'empresa i sistematització de recollida i filtrat d'idees

Aquest servei està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Operació 1: Millora del teixit econòmic empresarial de la ciutat i Actuació FEDER 1.2. Indústria 4.0, prototipatge industrial i economia verda.