Gestió del Talent

Serveis i recursos per a ajudar-te a trobar el millor talent

Sabem que escollir a les persones adequades per a la teva empresa no és senzill. Per això t'oferim suport a l'hora de cobrir les necessitats de talent per a la teva organització.

Serveis

Amb aquest Servei t'acompanyarem durant tot el procés, des de la identificació de vacants fins la cerca de talent (candidatures que hi ha a la base de dades de Barcelona Activa i altres fonts de reclutament), la preselecció i l'enviament de candidatures.

El Servei ofereix aquest suport tant per a posicions laborals com de pràctiques:

Suport per posicions laborals

  • Suport en la captació i fidelització del talent
  • Informació en matèria de contractació
  • Informació sobre polítiques retributives
  • Informació i gestió en bonificacions a la contractació
    • Subvencions per a col·lectius amb especials dificultats d'inserció.
    • Programes de foment de la contractació desenvolupats en col·laboració amb el SOC.

Suport per alumnes en pràctiques

  • “Posa Talent”: Servei per incorporar, mitjançant estades de pràctiques, alumnes d’universitats, escoles de negoci i centres de formació. Permet també a l’empresa comptar amb talent d’alumnes amb experiència internacional procedents de MBAs, Postgraus, Màsters i cursos específics desenvolupats en diferents universitats i escoles especialitzades. de Barcelona.
  • FP Dual: Participa de un model col·laboratiu entre la teva empresa i un institut de Formació Professional per incorporar, com treballadors/es, estudiants de cicles de Formació Professional consensuant prèviament el seu procés d’aprenentatge.

 

A més, s’optimitzen les accions d’intermediació i assessorament laboral gràcies a una especialització per sectors i es facilita la cerca de personal a través dels programes d’ocupació de Barcelona Activa.

 

1.900 ofertes gestionades el 2021

600 insercions el 1r  semestre 2022

+ de 100 empreses incorporen talent en pràctiques

Col·laboració amb 200 entitats dels districtes,
diversitat funcional, gremis, col·legis professionals
i centres de formació

+ de 74.000 candidatures registrades

650 ajuts a la contractació a empreses el 2021