Assessorament per a la innovació

Assessorament estratègic i acompanyament per a petites i mitjanes empreses que vulguin iniciar-se en la innovació, cercar noves oportunitats o integrar tècniques de creativitat

Pensar en innovació és pensar en el futur de l’empresa, també a la petita empresa. T’has plantejat quin altre tipus de clients podries tenir a més dels actuals? Quina evolució podria tenir el teu producte o servei? Necessiteu estructurar el procés d’innovació per a mesurar els resultats? I amb qui es podria col·laborar per a innovar?

Per a donar resposta a aquestes preguntes i a moltes més Barcelona Activa ha creat el servei d’assessorament per a la innovació per a aquelles petites empreses i professionals autònoms que volen incorporar la innovació i la creativitat a l'ADN de l'empresa. 

 

ORIENTACIÓ I RECOLZAMENT PER A QUÈ LA INNOVACIÓ TINGUI EFECTE A L'EMPRESA 

Innovar, transformar-se, adaptar-se al temps, ja no és una opció sinó una obligació per a tota empresa independentment de la mida. Però per altra banda, l'alta velocitat del mercat, de la competència, la tecnologia i les tendències generen confusió, i poden arribar a ser difícils de digerir per les petites empreses. Per a endreçar aquestes forces de manera pràctica i poder orientar en els processos o definir plans a seguir, les empreses de Barcelona poden comptar amb assessorament i acompanyament per al seu procés d'innovació en producte, servei, procés o model de negoci.

enlightened Diagnosi de la situació empresarial com a base de la innovació

enlightened Assessorament per a la identificació d’oportunitats d’innovació i canvi

enlightened Acompanyament a l’impuls dels plans d’innovació estratègica i seguiment 

enlightened Assessorament sobre estratègia de protecció industrial i intel·lectual

enlightened Enllaç amb projectes, programes i l'ecosistema d'innovació a la ciutat de Barcelona

enlightened Enllaç amb el servei de cerca de finançament per R+D+I

Per a participar en el servei només cal emplenar el formulari que trobaràs linkat al botó següent. Selecciona "Assessorament en Innovació" en el desplegable i explica breument la situació o el dubte.

Nou servei de disseny i facilitació de sessions a mida per a empreses "Reunions amb impacte"

Genera i prioritza idees d’impacte a l’empresa amb la facilitació d’experts de l’Oficina d’Atenció a les Empreses

Si sou una petita empresa i voleu tenir una sessió grupal conduïda per a tractar un objectiu de negoci que requereixi un enfocament creatiu, podeu comptar amb l’assessorament específic i la facilitació a l’Oficina d’Atenció a les Empreses. 

En aquestes sessions guiem i donem un impuls a reptes concrets que tingui l’empresa que mereixen un focus específic, com per exemple:

  • Cerca de noves oportunitats de negoci
  • Generació idees per a accions comercials/marketing
  • Selecció i priorització d’oportunitats 
  • Creació o millora de productes o serveis
  • La proposta de valor
  • Establiment d'indicadors / KPIs

En les sessions utilitzem tècniques creatives com brainstoming i les seves variants, Scamper, "random word", etc., combinant amb plantilles com "Value Proposition Canvas", "Innovation Funnel", etc. a mida de cada empresa.

Comptar amb una persona externa facilitadora en una reunió aporta un punt de vista neutre que permet trencar dinàmiques internes de l’equip i afavorir l’orientació a resultats útils. En aquest sentit, Barcelona Activa posa a disposició l'equip tècnic de l’Oficina d’Atenció a les Empreses per a dur a terme  l'assessorament estratègic per a la preparació, la facilitació i l’avaluació de la sessió concreta.

Tot el servei és gratuït i confidencial, a mida per a cada empresa tant en contingut com en ritme necessari.

Per a sol·licitar una "Reunió amb Impacte" només cal emplenar el formulari que trobaràs linkat al botó següent. Selecciona "Assessorament en Innovació" en el desplegable i explica breument la situació o el repte que motiva.
Formació
 
Finançament per a la innovació
Metodologies per a la innovació
Estratègia empresarial