LEARNING TO GROW

 

El Learning to Grow és un programa que té per objectiu potenciar les habilitats de gestió i asessorar a les empreses participants en el disseny del seu Pla Estratègic de Creixement.

Les persones que hi participin rebran una formació integral que reforçarà els seus coneixements i aptituds en diversos àmbits de la gestió empresarial, de forma que es fomenta el creixement de la seva empresa des de una perspectiva integral, identificant els punts clau, els punts febles, les oportunitats de negoci i com implementar-les.

El programa es destina a empresaris i empresàries, així com persones que ostentin un càrrec directiu o de gerència amb capacitat de decisió dins de la empresa.

Es farà un procés de selecció de les empreses participants.

 

"Aquest programa està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Operació 1: Millora del teixit econòmìc empresarial de la ciutat i Actuació FEDER 1.1 Programes d’acompanyament per a la millora de la competitivitat empresarials”

 

 

Informació d'interès
Informació d'interès