Gestió fiscal 1: Persones autònomes i societats civils - Aula Virtual

Descripció
Durant la sessió, aprendreu els conceptes bàsics sobre fiscalitat aplicats als i les professionals i els procediments per a realitzar el compliment legal de les obligacions tributàries i tenir una bona gestió i control de l'activitat professional desenvolupada. Aquesta sessió es fa en streaming.
Durada:
Monosessió: 1 sessió de 3 hores
Contingut

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

Totes  les persones professionals que desenvolupen activitats han de ser coneixedores de les obligacions administratives i fiscals mínimes que comporta la seva professió. Hi ha certs aspectes d'aquestes àrees que podran ser delegades a professionals per una major dificultat tècnica, però les persones autònomes han de tenir una formació mínima per saber gestionar l'activitat de la qual és responsable.

Objectiu general:
Conèixer la fiscalitat de les formes jurídiques no mercantils: Empresari/ària individual i Societats Civils.

Què són i com es constitueixen (tràmits admnistratius i fiscals comuns)

Quines obligacions fiscals tenen. Impostos que han de pagar en cada supòsit. Terminis, formularis (130, 111, 100, 190, 303, 390, 347,...), com es fa la declaració i pagament per via telemàtica amb l'AEAT. Similituds i diferències amb les societats mercantils.

Professorat
FERRER RUBIO, OLGA
Conducció
OLGA FERRER RUBIO

Calendari

Dies i horari
Lloc de realització
Idioma d'impartició
Places
Inscripció
Aula virtual
set. 20, 2021
12:00 - 15:00
Català
-
Obertura de la inscripció 05/09/2021 a les 00:00h.

Més informació

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria de les persones assistents sol·licitin que es facin en castellà.