Prevenció i gestió de les situacions d'assetjament sexual a la vostra organització (NOU)
OAE

Com a empresa necessiteu conèixer les mesures de prevenció i tractament de situacions d'assetjament sexual, introduint-vos en el marc legal d'obligat compliment i accedint a les mesures que heu d'aplicar a la vostra entitat. Activitat promoguda per la Direcció Operativa d'Innovació Socioeconòmica.

Monosessió: 1 sessió de 4 hores

Activitat gratuïta

CONTINGUT
Activitats que incorporen la perspectiva i els valors de les #AltresEconomies.

En aquesta activitat es treballa el tema de la prevenció contra l'assetjament sexual per raó de sexe o moral. Treballem les diferents manifestacions de l'assetjament i com poder-les gestionar.

OBJECTIU GENERAL:
Conèixer les diferents manifestacions d'assetjament (sexual, per raó de sexe, psicològic) que es poden donar a l'àmbit laboral.
Adquirir eines per gestionar una situació d'assetjament.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
. Comprendre els diferents elements que integren la dinàmica d'assetjament.
. Conèixer i analitzar eines de prevenció i actuació enfront l'assetjament sexual, per raó de sexe i psicològic.

TEMARI:
1- Breu repàs al marc normatiu i legal.
2- Concepte i tipologia d'assetjament.
3- Context en el que es desenvolupa i conseqüències.
4- Mesures de prevenció i tractament.

Activitat impartida per Ruth Flotats, consultora i formadora en l'àmbit d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones a les empreses.

CALENDARI

Dimecres 8 de Novembre de 2017, 09:30 a 13:30h.
Propera obertura (24/10/2017 00:00h)

LLOC DE REALITZACIÓ

Oficina d'Atenció a les Empreses. Roc Boronat, 117 Barcelona 08018

MÉS INFORMACIÓ
És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, cal que et donis de baixa amb 12 hores d'antelació a través del correu electrònic empresa@barcelonactiva.cat, per que un altre usuari pugui aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.