Com elaborar un Pla dorganització del temps i conciliació a l'empresa (NOU)
OAE

És imprescindible avançar cap una nova organització del temps, la qual ens ajudarà a conciliar la nostra feina i la nostra vida personal. Amb aquest taller eminentment pràctic, us dotarem de les eines per elaborar un pla d'organització que repercutirà en les persones treballadores com en l'organització. Activitat promoguda per la Direcció Operativa d'Innovació Socioeconòmica.

Monosessió: 1 sessió de 4 hores

Activitat gratuïta

CONTINGUT
Actualment resulta imprescindible avançar cap a una nova organització del temps de treball, que aporti beneficis tant a les empreses / organitzacions (augment de la productivitat, reducció de l'absentisme, retenció del talent) com a les persones treballadores (harmonització del temps laboral i personal, millora del clima, igualtat entre dones i homes)..

El taller es centra en els passos per elaborar un Pla d'organització del temps i conciliació, i aporta consells per gestionar de forma més efectiva el temps de treball.


OBJECTIU GENERAL:
Comprendre els passos necessaris per elaborar un Pla d'organització del temps i conciliació, i conèixer alguns consells bàsics per una gestió efectiva del temps de treball.  

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
Treballar els continguts de forma didàctica i participativa, combinant píndoles teòriques i pràctiques, fent xarxa i posant en comú els coneixements i experiències entre les persones participants.  

TEMARI:
1. Com elaborar un Pla dorganització del temps i conciliació

Decisió de la direcció i cultura laboral
Comissió de temps i conciliació
Estudi de les necessitats i percepcions
Disseny del Pla de polítiques de temps i conciliació
Difusió, seguiment i avaluació del Pla
2. Beneficis de posar en marxa el Pla:
Augment de la productivitat
Reducció de labsentisme i la rotació
Retenció i atracció del talent
Millora de lambient laboral, de la implicació i el compromís
Igualtat entre dones i homes
Imatge social de lempresa
Activitat impartida per Norma Bisbal i Àngels González, d'Ingenieria Social .

Activitats que incorporen la perspectiva i els valors de les #AltresEconomies

CALENDARI

Dimecres 29 de Novembre de 2017, 15:30 a 19:30h.
Propera obertura (14/11/2017 00:00h)

Dimecres 20 de Desembre de 2017, 09:30 a 13:30h.
Propera obertura (05/12/2017 00:00h)

LLOC DE REALITZACIÓ

Oficina d'Atenció a les Empreses. Roc Boronat, 117 Barcelona 08018

MÉS INFORMACIÓ
És imprescindible que portis el teu DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas que portis un NIE en paper, caldrà adjuntar també el passaport o el document d'identitat del país d'origen.

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, no es permetrà l'entrada a l'aula un cop passats 15 minuts de l'inici de l'activitat.

En cas que no puguis assistir a l'activitat, cal que et donis de baixa amb 12 hores d'antelació a través del correu electrònic empresa@barcelonactiva.cat, per que un altre usuari pugui aprofitar la teva plaça.

Aquestes activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà. 

Si no hi ha sessions publicades en aquesta pàgina és perquè totes les places ofertes s'han cobert amb les inscripcions d'altres persones emprenedores. Les activitats es tornaran a publicar automàticament quan es produeix la baixa d'una inscripció o bé quan programem les noves sessions.