Sol·licitud online

  • 1/ Dades de la demanda de serveis
  • 2/ Dades de contacte
  • 3/ Dades de l'empresa

Àrea de la demanda

Internacionalització i tràmits comerç exterior
Nota Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'Ajuntament de Barcelona i gestionades per Barcelona Activa

L'Ajuntament de Barcelona no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial i sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu lloc web i els serveis que s'hi ofereixen.

Així, l'usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades dels continguts d'aquesta web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de Barcelona Activa o del titular dels mateixos.

L'Ajuntament de Barcelona declina tota responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web ja que la funció dels enllaços que hi apareixen és únicament la d'informar sobre un tema concret.

L'Ajuntament de Barcelona s'exonera de tota responsabilitat pel correcte funcionament d'aquests enllaços, del resultat obtingut a través d'ells, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la que s'accedeixi, així com dels perjudicis que la informació de la pàgina trobada pugui ocasionar en l'usuari.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Les dades de caràcter personal que voluntàriament facilitin els usuaris formaran part d'un fitxer automatitzat de dades titularitat de l'AJUNTAMENT DE BARCELONA amb domicili a Plaça Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona i gestionades per BARCELONA ACTIVA SAU SPM com a encarregada del tractament, amb la finalitat de gestionar les accions que de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa es derivin, per gestionar els serveis que la Oficina d'Atenció a l'Empresa posa a la seva disposició i que vostè ens sol·liciti, així com per mantenir-lo informat de les restants activitats de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa i dels serveis dins el seu àmbit d'actuació.

En el cas que els usuaris facilitin la seva adreça de correu electrònic, s'entendrà que presten el seu consentiment per a què la mateixa sigui utilitzada per l'enviament de comunicacions relacionades amb els serveis prestats per l'AJUNTAMENT DE BARCELONA i BARCELONA ACTIVA SAU SPM relacionats amb la promoció de l'ocupació, de l'emprenedoria i de l'activitat empresarial. En cada comunicació comercial inclourem un sistema, senzill i gratuït, a través del qual els usuaris podran indicar la seva voluntat de no rebre ulteriors comunicacions comercials per mitjans electrònics.

Les dades que els usuaris facilitin per la gestió dels tràmits i serveis que demandin o encomanin a l'Oficina d'Atenció a l'Empresa, seran tractades sempre i en tot moment de manera confidencial, i només es facilitaran a altres persones, entitats o empreses si és estrictament necessari per tal de dur a terme els tràmits o serveis sol·licitats pels usuaris.

Els usuaris podran, en qualsevol moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita adreçada a l'Ajuntament de Barcelona en Plaça Sant Jaume, 1 08002 de Barcelona, que haurà d'estar degudament signada i acompanyada d'una fotocòpia del DNI de la persona interessada.